Par Mums

Organizācijas darbības mērķis:
Uzlabot lauku teritorijā dzīvojošo cilvēku dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

Radīt priekšnoteikumus bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;

Neformālu izglītojošu pasākumu, vasaras nometņu, bērnu un skolēnu sporta pasākumu, izglītojošu ekskursiju ,semināru organizēšana, sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskām organizācijām un biedrībām;

Palīdzības un izglītojošā darba sniegšana ieslodzījuma vietās, bērnu namos, slimnīcās, vecu ļaužu pansionātos un invalīdu namos;

Alternatīvo, krīzes un rehabilitācijas centru izveidošana:

Sociālajās grūtībās nonākušām jaunajām/nepilngadīgajām grūtniecēm un māmiņām;

Bērniem bāreņiem, bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, jauniešiem ar ierobežotām iespējām;

No vardarbības cietušajiem un dažādās atkarībās nonākušajām personām;

Sadarbība starp biedrībām un organizācijām Latvijā un Eiropas Savienībā;

Biedrības uzdevumi ir:

10.1 veidot sadarbību ar novada domi un tās pakļautībā esošajām pagasta pārvaldēm;

10.2 dažādu projektu izstrāde;

10.3 citi uzdevumi, kas nepieciešami vai derīgi Biedrības mērķu sasniegšanai.

4.2. Organizācijas darbības ilgums:

Neformāli darbība sākusies pagājušajā gada decembrī, bet reģistrēta š.g. 7. aprīlī.

4.3. Organizācijas biedru/dalībnieku skaits:

Organizācijā darbojas gan jaunieši, gan cilvēki, kas nav tieši saistīti ar jaunatnes lietām.

Biedrībā pašlaik aktīvi darbojas 9 jaunieši un 5 cilvēki, kas ir pieaugušie (virs 25 gadu vecuma) un darbojas kā brīvprātīgie.

4.4. Īss pārskats par organizācijas lielākajiem līdzšinējiem sasniegumiem:
„Don’t ’let your chance go by”, kurā piedalījās valdes priekšsēdētājs sadarbībā ar JC „Bāze”, uz jauniešu pieredzes apmaiņas projektu Polijā, no 20-27. martam.
Pieredzes apmaiņas projekts no 23.-27. martam „PBA LET THE DREAMS COME TRUE”, kurā piedalās Kristaps Celmiņš.
Esam ieguvuši uzticību Tirzas pagasta pārvaldē un Tirzas pamatskolā.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s